Przypominamy, że konferencja ma miejsce 
w budynku Wydziału Pedagogicznego 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej 
przy ul. Ingardena 4 
w Auli Głównej na II piętrze 
(na lewo wychodząc z windy). Zwolnienie podczas konferencji (WP)

Za zgodą Dziekana Wydziału Pedagogicznego, prof. UP dr hab. Zofii Szaroty, każdy rocznik mający zajęcia w Auli Głównej przy ul. Ingardena 4 (II piętro) w godzinach konferencji jest zwolniony z zajęć na zasadach uczestnictwa w konferencji. 

Inne roczniki z całego Wydziału Pedagogicznego mogą, za zgodą prowadzących poszczególne zajęcia, uczestniczyć w konferencji w ramach swoich zajęć (możliwe jest odbywanie całych zajęć danego dnia tylko za zgodą wykładowców). 

Zwolnienie dziekańskie ma charakter pośredni i nie uprawnia studentów do nieuczestniczenia w zajęciach (albo w zwykłej formie, albo w konferencji). 

Wykładowcy biorący czynny udział w konferencji również mogą odbywać swoje zajęcia (jeśli takie w czasie wystąpienia mieli zaplanowane) w formie konferencji. Niemożność realizacji zajęć z powodu wystąpienia jest usprawiedliwiona i nie wymaga odrabiania.